AJ Series Inch Heavy Duty Needle Roller Bearings

BRI Inch Heavy Duty Needle Roller Bearing with Inner Ring
BRI Inch Heavy Duty Needle Roller Bearing with Inner Ring
07/20/2019
MR Machined Ring Heavy Duty Needle Roller Bearing
MR Machined Ring Heavy Duty Needle Roller Bearing
07/20/2019

AJ Series Inch Heavy Duty Needle Roller Bearings

AJ Series Inch Heavy Duty Needle Roller Bearings

AJ Series Inch Heavy Duty Needle Roller Bearings

Part Number Dimension(mm)
Fw D C
AJ601420 22.225 ~ 25.4
AJ29274 22.225 34.925 ~
AJ492127A ~ 37 28.15
AJ601157 28.575 ~ 31.75
AJ162521 28.575 46.038 ~
AJ503012 30 ~ 31.75
AJ601796 ~ 49.225 38.12
AJ162522 31.737 ~ 38.12
AJ41150A 31.75 49.2125 ~
AJ15836 ~ 47.625 31.75
AJ51805 32.791 ~ 28.575
AJ604063.M41 34 47 ~
AJ161857 ~ 52.388 35.56
AJ51804 38.125 ~ 31.75
AJ50267 41.262 65.087 ~
AJ600900 ~ 57 20
AJ602036 47 ~ 20